Produktové menu

Školení

Odborná školení jsou zaměřena na oblast uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích nebo kontejnerech a oblast přepravního balení. Provádí je zkušení lektoři Vzdělávacího centra EXCOLO, se sídlem v Kyšicích u Plzně. Vzhledem k povaze přednášené problematiky jsou školení prováděna buď v místě objednavatele školení ( lektor zajíždí přímo k zákazníkovi ) nebo ve školících prostorách fm. EXCOLO.

V rámci této činnosti nabízí Vzdělávací centrum EXCOLO následující odborná školení :

1. ODBORNÁ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ z oblasti uložení a zajištění nákladu na silničním vozidle s vystavením PRŮKAZU ŠKOLENÍ ŘIDIČE s mezinárodní platností

ODBORNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ z oblasti uložení a zajištění nákladu. Obsah školení je zpracován v souladu s požadavky mezinárodních a národních nakládacích norem zemí EÚ a je zaměřen do oblasti uložení a zajištění nákladu na silničních nákladních vozidlech.

Zvýrazněna je norma ČSN EN 12195 1 až 4, uzákoněná v České republice od 1.1. 2011.

Účastníci školení budou seznámeni s legislativní a normativní úpravou problematiky přepravního ložení, odpovědností za přepravní ložení, základními způsoby uložení a zajištění nákladu na silničním vozidle, fyzikálními zákonitostmi problematiky přepravního ložení, příklady výpočtu zajištění nákladu, pomůckami pro zajištění nákladu ( jejich popisem a použitím ), nejčastějšími ložnými závadami, rozborem nejčastějších nehodových událostí způsobených nesprávným uložením a zajištěním nákladu, příklady uložení a zajištění nejčastějších druhů přepravovaného nákladu. Účastníci školení absolvují po ukončení školení kontrolní test.

Školení jsou organizována jako jednodenní, v místě objednavatele školení ( možno uskutečnit také v učebně Vzdělávací centra EXCOLO, Kyšice u Plzně ). Počet účastníků školení není omezen. Po ukončení školení budou účastníkům školení vydány dvojjazyčné PRŮKAZY ŠKOLENÍ ŘIDIČE s mezinárodní platností, které požaduje dopravní policie některých zemí Evropské unie.

2. ŠKOLENÍ TECHNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DOPRAVCE, PŘEPRAVCE NEBO SPEDITÉRA z oblasti uložení a zajištění nákladu v silniční a železniční dopravě

Školení reaguje na potřeby pracovníků expedice odesilatele ( výrobce ) a je zaměřeno do oblasti přepravního balení, uložení a zajištění nákladu na silničních vozidlech, železničních vozech nebo v kontejnerech.

Účastnící školení budou seznámeni se základní problematikou přepravního balení a jeho návaznosti na problematiku přepravního ložení tj. uložení a zajištění nákladu. Jedná se především základní způsoby přepravního balení, legislativní a normativní úpravu problematiky přepravního ložení, odpovědnost za přepravní ložení, základní způsoby uložení a zajištění nákladu na silničním vozidle, fyzikální zákonitosti problematiky přepravního ložení, příklady výpočtu zajištění nákladu, pomůckami pro zajištění nákladu ( jejich popisem a použitím ), nejčastější ložné závady, rozbory nejčastějších nehodových událostí způsobených nesprávným uložením a zajištěním nákladu, příklady uložení a zajištění nejčastějších druhů přepravovaného nákladu.Účastníci školení absolvují po ukončení školení kontrolní test.

Školení jsou organizována jako jednodenní, v místě objednavatele školení ( možno uskutečnit také v učebně Vzdělávací centra EXCOLO, Kyšice u Plzně ). Počet účastníků školení není omezen. Po ukončení školení budou účastníkům školení vydáno Osvědčení o absolvování školení.

3. ŠKOLENÍ TECHNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DOPRAVCE, PŘEPRAVCE NEBO SPEDITÉRA z oblasti uložení a zajištění nákladu v silniční a železniční dopravě

Obsah školení vychází z potřeb techniků nebo jiných pracovníků nesoucích odpovědnost za problematiku uložení a zajištění nákladu na silničních vozidlech, železničních vozech nebo v kontejnerech.

Účastnící školení budou seznámeni se základní problematikou přepravního balení a jeho návaznosti na problematiku přepravního ložení tj. uložení a zajištění nákladu. Jedná se především základní způsoby přepravního balení, legislativní a normativní úpravu problematiky přepravního ložení, odpovědnost za přepravní ložení, základní způsoby uložení a zajištění nákladu na silničním vozidle, fyzikální zákonitosti problematiky přepravního ložení, příklady výpočtu zajištění nákladu, pomůckami pro zajištění nákladu ( jejich popisem a použitím ), nejčastější ložné závady, rozbory nejčastějších nehodových událostí způsobených nesprávným uložením a zajištěním nákladu, příklady uložení a zajištění nejčastějších druhů přepravovaného nákladu. Účastníci školení absolvují po ukončení školení kontrolní test.

Školení jsou organizována jako jednodenní, v místě objednavatele školení ( možno uskutečnit také v učebně Vzdělávací centra EXCOLO, Kyšice u Plzně ). Po ukončení školení budou účastníkům školení vydáno Osvědčení o absolvování školení.

Obsah školení vychází z potřeb techniků nebo jiných pracovníků nesoucích odpovědnost za problematiku uložení a zajištění nákladu na silničních vozidlech, železničních vozech nebo v kontejnerech.