Produktové menu

Zkušební laboratoř EXCOLO

zkusebnictviOblast zkušebnictví je zastřešena  zkušební laboratoří EXCOLO, K Cihelnám 101/72 326 00 Plzeň– Černice. Laboratoř se specializuje na problematiku přepravního balení, uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech. Pracovníci laboratoře s dlouholetou praxí v oboru jsou zárukou vysoké odbornosti a kvality práce. Od roku 1995, kdy byla laboratoř zřízena jsme se podíleli na celé řadě významných projektů předních firem a státních organizací.
Laboratoř pracuje v souladu s etickým kodexem akreditované osoby vydaným ČIA o.p.s

VProvádíme následující zkoušky :

  • Odolnosti nákladu, přepravního balení a zajištění nákladu, pevných nebo oddělitelných prostředků určených k zajištění nákladu v silniční a železniční dopravě včetně kontejnerů ( celkem 5 druhů zkoušek )
  • Tahové síly a průtažnosti vázacích pásek ( ověřování nebo stanovení tahové síly a průtažnosti vázacích prostředků zaručí bezpečné uvázání nebo přivázání nákladu )
  • Měření hodnoty zrychlení v oblasti přepravy ( monitorování mechanického namáhání přepravovaného nákladu umožní určit, zda dopravce během přepravy nepřekročil stanovenou hodnotu faktoru zrychlení )
  • Stanovení součinitele smykového tření materiálů určených pro přepravní balení a ložení ( znalost přesné hodnoty součinitele tření je nezbytným předpokladem pro výpočet zajištění nákladu nebo fixace zboží v obalu )

Po ukončení zkoušky obdrží zákazník protokol ze zkoušky.