Produktové menu

Útvar projektování a realizace přepravního balení

Útvar  tvoří dvě oddělení z nichž první je zaměřeno na vlastní projektování ( navrhování ) přepravního ( exportního ) balení a druhé oddělení provádí vlastní realizaci balení. Veškeré služby provádíme na vysoké odborné úrovni s poskytováním garance za přepravu beze škod.

Balení zboží
Zajištění nákladu
Odborná Literatura
Software ložení

 

Exportní (zámořské) a přepravní balení zboží

baleni
V rámci balení zboží provádíme následující činnosti :

 • Zpracování návrhů a projektů přepravního ( exportního ) balení
 • Návrhy, vývoj, výrobu a prodej obalů dřevěných, kartónových nebo kartónplastových
 • Návrhy a prodej speciálních obalů antikorozních nebo bariérových
 • Zpracování výrobní dokumentace pro dřevěné přepravní obaly
 • Návrhy a prodej speciálních tepelně izolačních obalů
 • Realizaci speciálních ochranných nástřiků strojů a kovových výrobků proti korozi
 • Kompletní realizaci exportního a přepravního balení
 • Balení a skladování menších zásilek v našem provozním skladu v Plzni- Černicích
 • Odborný dozor při exportním nebo přepravním balení
 • Zpracování odborných posudků z oblasti exportního nebo přepravního balení ( škody z přepravy způsobené nesprávným balením )

Uložení a zajištění nákladu

V rámci ložení  provádíme následující činnosti :ulozeni

 • Návrhy, vývoj, výrobu a prodej speciálních úložných prostředků a zařízení určených pro přepravu nákladu železniční a silniční nákladní dopravě a při přepravě zásilek v kontejnerech
 • Zpracování nakládacích směrnic a projektů přepravního ložení tj. uložení a zajištění nákladu na železničních vozech, silničních nákladních vozidlech nebo kontejnerech v souladu mezinárodními a národními nakládacími předpisy a normami ( dokumenty stanoví způsoby uložení a zajištění nákladu včetně vymezení odpovědnosti za přepravní ložení)
 • Návrhy a realizaci termoizolace přepravních skříní nebo kontejnerů
 • Návrhy a realizaci přepravního ložení speciálních a nadrozměrných zásilek
 • Úpravy chybně zajištěného nákladu na přepravní cestě
 • Kompletní realizaci uložení a zajištění nákladu na železničních vozech, silničních nákladních vozidlech nebo kontejnerech
 • Odborný dozor při přepravním ložení nákladu do železničních vozů, silničních vozidel nebo kontejnerů
 • Zpracování odborných posudků z oblasti přepravního ložení ( škody z přepravy způsobené nesprávným uložením a zajištěním nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech

 

Odborná literatura

 • Publikace1Publikace2Publikace Přepravní balení, ložení a fixace zboží je zaměřena do oblasti přepravního ( exportního ) balení, uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech. Na celkem 160 stránkách autor podrobně popisuje problematiku přepravních obalů, uložení a zajištění výrobků v těchto obalech, hlavní zásady uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech, prostředky a zařízení k zajištění nákladu včetně příkladů nakládání některých vybraných druhů nákladu.
 • Publikace Přepravní balení zboží, uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech. Pokračování prvního dílu knihy “Přepravní balení, ložení a fixace zboží”. Obsahuje některé nové pasáže týkající se postavení a významu přepravního balení a ložení, problematiky přepravních rizik se zaměřením na riziko mechanického a klimatického namáhání zboží (nákladu ), podrobného rozboru povahy přepravovaného nákladu, se zaměřením na stabilitu nákladu, kategorizaci nákladu z hlediska přepravního ložení a paletizaci. Velmi podrobně je popsána otázka tvorby ložného plánu s popisem (výpočty ) provozní bezpečnosti dopravního prostředku a přepravní bezpečnosti nákladu. Publikace dále seznamuje čtenáře se základními způsoby přepravního balení, uložení a zajištění nákladu včetně způsobů výpočtů při zajištění nákladu pomocí vázacích prostředků nebo jiných zajišťovacích prostředků nebo zařízení. Obsahuje také podrobný popis nejmodernějších zajišťovacích prostředků a zařízení včetně jejich používání.

Software rozložení a zajištění nákladu na silničním vozidle

Nárůst množství a hodnoty přepravovaného zboží, jeho tvarové, rozměrové a hmotnostní skladby v rámci silniční nákladní přepravy, zvyšuje tlak na správné rozložení a zajištění nákladu na vozidle. Nesprávně rozložený nebo zajištěný náklad představuje významný stupeň rizika z hlediska bezpečnosti přepravovaného nákladu a řidiče, vzniku dopravních nehod způsobených pádem nákladu z vozidla nebo omezením jízdných vlastností vozidla. Navíc je správné rozložení a zajištění nákladu předmětem kontroly dopravní policie.
Pro zjednodušení práce v oblasti rozložení a zajištění nákladu na vozidle nabízí Zkušení laboratoř EXCOLO software s názvem TruckLoad.
Software tvoří dvě samostatné části :

 • TRUCK LOAD 1 : výpočet počtu upínacích při zajištění nákladu přivázánímProgram umožňuje velice jednoduchým způsobem určit počet upínacích pásů nutných k zajištění nákladu přivázáním. K výpočtu postačí pouze údaje o rozměrech ložné plochy, rozměrech a hmotnosti nákladu a údaje o předepínací síle použitého vázacího prostředku ( není-li tento údaj znám postačí zadat pouze délku ramene ráčky upínacího pásu ).
 • TRUCK LOAD 2 : návrh rozložení nákladu z hlediska zatížení náprav ( výpočet zatížení náprav )Tato část programu umožňuje uživateli zjistit přesnou polohu nákladu při které je dodrženo předepsané zatížení náprav. Pro určení této polohy musí být zadány údaje o nákladu ( tj. rozměry a hmotnost a dále základní technické parametry vozidla ( dle technického průkazu ). Polohu nákladu je možno v programu upravovat tak, aby vyhověla požadavku zatížení náprav. Dodržení zatížení náprav je definováno polohou společného těžiště, která musí být uvnitř zátěžové křivky.

soft2

soft3